Om föreningen

Östermalmsskolans föräldraförening (ÖFF) är en ideell förening som verkar för att:

  • Stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö

  • Bidra till ett utvecklat samarbete mellan hem och skola

  • Stärka föräldrarnas roll i skolan

  • Att skapa en naturlig kontaktyta mellan föräldrar med barn på skolan. Barnen har redan fin kontakt med varandra genom skola och fritids men när även föräldrarna har ett socialt nätverk sinsemellan blir skolan en levande och trygg plats för alla. Att hämta andras barn på skolan när något inträffar på jobbet blir naturligt, gemensamma semesterveckor där barnen redan känner varandra kan inträffa och middagar hemma hos varandra mitt i veckan kan hända som förgyller livet som förälder.

  • Att vara en frivillig ekonomisk instans som skolan själv inte kan vara, där vi kan samla in pengar till aktiviteter utanför den pedagogiska verksamheten eller investera i något som behåller värdet över tiden och samtidigt skänker glädje åt de barn som går på skolan nu och i framtiden.

  • Att skapa någon sorts förankring för barnen in i framtiden där de kan fortsätta att hålla kontakt med varandra.

Skola, hem, föräldrar, barn och barnens vänner går hand i hand med föräldrarnas vänner. När vi känner varandra skapas en trygg omgivning och en trygg omgivning ger en trygg skolgång och trygga barn. Svårare än så är det inte.