Inlämnade idéer

Den här sidan är till för att samla in allas synpunkter och idéer.

Här presenteras de förslag som föräldrar till barn på Östermalmsskolan kommit in med som föräldraföreningen kan tillhandahålla för skolan, dess personal, barnen som går där i dag, barnen som gått där tidigare och för oss föräldrar.

Du kan maila in egna bidrag eller rösta på vilka förslag som är mest intressanta att sätta tänderna i när du loggar in.