Engagemangsnivåer

Du kan engagera dig på fler olika sätt i Föräldraföreningen.

Det passiva grundengagemanget innebär att du bidrar ekonomiskt till föreningens arbete med 200:- per barn och läsår. Föreningens Swish är 123 528 1530. Uppge ditt barns namn och klass.

Du kan också engagera dig som klassrepresentant. Det innebär att du håller kontakten med övriga föräldrar i ditt barns klass och att du deltar på ett skolråd tillsammans med skolledningen och föräldraföreningens styrelse en gång per termin. Inför det rådsmötet är det ditt uppdrag att smala in synpunkter, idéer och förslag till förbättringar från de andra föräldrarna i ditt barns klass. Som klassrepresentant betalar du bara 100 kr per barn och läsår för medlemskap i föräldraföreningen

Du kan också välja att ge ett annat valfritt ekonomiskt bidrag till föräldraföreningens arbete, högre eller lägre, än det fastställda beloppet på 200 kr per barn och läsår. Helt efter egen vilja och förmåga.

Välj lämplig kategori och registrera ditt barn som medlem här på sidan. Kom ihåg att det är barnets namn som ska registreras, inte ditt eget. Men mailadressen är bra om den går till er vårdnadshavare.

Du kommer senare få en uppmaning att sätta in medlemsavgiften per barn och läsår på föreningens insamlingskassa.

Medlemsavgiften, tillsammans med pengar som vi får in genom olika evenemang, använder ÖFF till att sponsra en rad aktiviteter för barnen, samt i vissa fall även för oss föräldrar.

Vi i styrelsen ser fram mot ett spännande läsår med fortsatt bra samarbete med skolan och Er föräldrar!