Inlämnade idéer

Vernissager på galleri

Galleri Stense har under många år arrangerat ”Vårsalonger” med verk producerade av skolbarn jämte deras vanliga utbud.

Omröstning:

Grön stapel visar andel positivt inställda, gul neutrala och röd negativt inställda.
+ 0 -

Eftersom det förhoppningsvis finns ett intresse från flera gallerier att öka antalet besökare till sina ordinarie hängningar tror vi att den här möjligheten går att hålla vid liv om vi i Föräldraföreningen tar på oss att ringa runt till gallerier och erbjuda dem oss själva som besökare.