Inlämnade idéer

Specialpedagoger

Föräldraföreningen ska undersöka om det finns någon bland föräldrarna till barnen på skolan som vill och kan komma till skolan en halvdag för att lära ut något som denne är expert på från sitt yrkesliv.

Omröstning:

Grön stapel visar andel positivt inställda, gul neutrala och röd negativt inställda.
+ 0 -