Inlämnade idéer

Musikal

Föräldraföreningen ska försöka förmå skola, fritids och barn att sätta upp en musikal varje år. Det inbegriper arbete med bild och form för dekor, musik för sång och svenska för manus. Föräldraföreningens roll är främst administrativ med biljettförsäljning och marknadsföring samt som drivmotor för att arrangemanget ska bli av varje år.

Omröstning:

Grön stapel visar andel positivt inställda, gul neutrala och röd negativt inställda.
+ 0 -