Inlämnade idéer

Fritidsbiblioteket

Bidrag till fritidsbiblioteket på klubben, entréplan.

Omröstning:

Grön stapel visar andel positivt inställda, gul neutrala och röd negativt inställda.
+ 0 -

Skolledningen tackar tydligt nej till ekonomiska bidrag för skolverksamheten i sig, vilket vi som föräldrar respekterar fullt ut.

Tanken med bidrag till fritidsbiblioteket är heller inget annat än en ömsesidig hjälp från oss föräldrar att slippa slänga fina rena och bra böcker som våra barn läst ut, samtidigt som yngre barn kan få låna dem utan lånekort på fritids eller ta med hem och behålla.