Inlämnade idéer

Föreläsningar som berör

Föräldraföreningen ska arrangera och bjuda in till föreläsningar som berör både föräldrar och barn.

Omröstning:

Grön stapel visar andel positivt inställda, gul neutrala och röd negativt inställda.
+ 0 -