Aktuellt

Föreläsning om farorna på nätet

Med sittande och förnyat blod i styrelsen har vi beslutat ta krafttag för att fokusera på barnens hälsa i skolmiljön då tiderna förändras snabbt med internet, sociala medier och diverse online spel. Ni håller säkert med!

Skolan brottas dagligen med att lösa Snapchat och olika spelkonflikter.

Det är fel!

Skolan har en läroplan att följa där skolans huvudsakliga uppgift är lärandet, inte privat konflikthantering. Uppfostran och närvaro med våra barn faller på oss vårdnadshavare.

I Sverige har skolplikt. Vårt ansvar som vårdnadshavare är att se till att eleverna kommer utvilade, mätta och i tid till skolan.

Att vi vidare talar gott om varandra, skolan, övriga elever och lärare är en självklarhet!

Då skolan står inför stora utmaningar kommer ÖFF nästa termin att investera tid och resurser att stötta skolan med deras redan pågående värdegrunds och trygghetsarbete. Vi håller som bäst på att sammanställa en workshop för elever, lärare samt er vårdnadshavare.

Mer information kommer. Er hjälp kommer att behövas!

Tips från tomten är; fundera på hur mycket tid ni själva lägger framför skärmen och hur mycket tid ni faktiskt lägger med era barn IRL.

Med önskan om en riktigt trevlig jul, ett gott slut och gemensamma nya krafter för 2019

Vi är en ideell förening som verkar för elevernas bästa i samspråk med skolan.

Vår ekonomi byggs av medlemsavgiften, aktiviteter och gåvor.

Är du inte redan medlem, bli det idag eller skänk en julgåva till eleverna och skolan.

Swish: 1235281530

Information om oss: www.öff.com

Kontakt: ostermalmsskolansff@gmail.com

Kom och påverka föreningen och vad den skall jobba med framöver!