Östermalmsskolans
Föräldraförening

Skola, hem, föräldrar, barn och barnens vänner går hand i hand med föräldrarnas vänner. När vi känner varandra skapas en trygg omgivning och en trygg omgivning ger en trygg skolgång och trygga barn. Svårare än så är det inte.

Östermalmsskolans Föräldraförening jobbar därför för att skapa kontaktytor och nya sociala band mellan barnen som går på skolan och mellan oss föräldrar som har barn på skolan samt även mellan föräldrarna och skolan.

Det vi vill uppnå är något som skapar en samhörighet mellan både barn och föräldrar som går på skolan nu och en samhörighet för barn och föräldrar i ett historiskt perspektiv där det ska gå att hålla kontakt med varandra även efter det att skoltiden är över.

Nu står vi inför ett nytt läsår med nya möjligheter och vill samla in idéer från er föräldrar vad ni tycker att föräldraföreningen ska engagera sig i. Både aktiviteter för barnen på skolan men även funktioner som inkluderar oss föräldrar på olika sätt eller barn som tidigare har gått på Östermalmsskolan.